Báo cáo xu hướng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2016

By Resouces

Báo cáo xu hướng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2016
Ngày nay doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhiều sự lựa chọn trong marketing nhiều hơn bao giờ hết. Chỉ trên mảnh đất các công cụ marketing kỹ thuật số thôi, khả năng phân tích chưa bao giờ mạnh mẽ hơn, tự động hóa cũng chưa bao giờ tác động rộng rãi hơn, và nhắm tới đúng mục tiêu cũng chưa bao giờ chính xác hơn.
Infusionsoft và LeadPages hợp tác để khảo sát một danh sách hơn 1,000 chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn nước Mỹ để hiểu rõ hơn những thủ thuật marketing họ đang sử dụng và những chiến lược nào hiệu quả với họ.
Trong bản báo cáo này, chúng ta sẽ xem xét:
Các mục tiêu và Ưu tiên: Những chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đang mong muốn đạt được kết quả gì trong kế hoạch marketing 2016 của họ?
Thách thức: Các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phải đối mặt và tìm kiếm giải pháp để cải thiện những vấn đề khó khăn gì trong năm 2016?
Thủ thuật: Những công cụ và kỹ thuật nào các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thử nghiệm (và thành công với nó) khi họ tiến gần hơn tới những mục tiêu marketing của họ?
Cơ hội: Các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nằm bắt những ưu thế nào trong năm 2016 sẽ giúp họ đạt được những mục tiêu và đi trước các đối thủ khác của mình?
Những xu thế và Dự đoán: Cuối cugf, chúng tôi sẽ chia sẻ những xu thể chúng tôi dự đoán sẽ dẫn đầu cho chiến lược marketing của doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2016.

Báo cáo xu hướng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2016
Họ & Tên *

Điện thoại *

Email *