MARKETING-1
Customer-Service
SALE-2
BUSINESS
GROWTH
RESOUCES

Infusionsoft – Webinar Sale Pipeline 3.2017

Sale Pipeline là một tính năng rất quan trọng dành cho các Doanh nghiệp bán những sản phẩm đơn giá lớn, cần thời gian follow các cơ hội bán hàng và cần triển khai đội Sale để bán hàng. Trong video này Ms Hương Nguyễn đã chia sẻ rất chi…

Read more